top of page

Alumni

 

Class of 2015

Isha Iyer - Bharathanatyam

Ishika Rajan - Odissi

Karthik Shankar - Violin

Keerthana Sankar - Carnatic Vocal / Violin

Kritika Rajan - Odissi

Neena Singhal - Kathak

Niranjana Kannan - Carnatic Vocal

Pavitra Abraham - Bharathanatyam

Prashanth Kumar - Mridangam

Sai Adarsh Conjeevaram - Tabla

Sasha Kenkre - Bharathanatyam

Sripriya Navalpakam - Carnatic Vocal

Sunjay Josyula - Flute

Veena Katragadda - Kuchipudi

 

Class of 2014

Amee Bhatt - Flute

Amirtha Hariharan - Bharathanatyam

Ashish Rao - Hindustani Vocal

Ashwaty Chennat - Bharathanatyam

Hema Karunakaram - Vocal / Bharathanatyam

Mallika Sarma - Bharathanatyam

Sanjeev Muralidharan - Carnatic Vocal

Sharan Kashyap - Hindustani / Carnatic Vocal

Sumedha Pramod - Violin

Vertika Srivastava - Bharathanatyam

Vishnu Radhakrishnan - Hindustani Vocal

 

Class of 2013

Anu Mohan - Bharathanatyam

Apurva Chaturvedi - Hindustani Vocal

Nikila Ravi - Kuchipudi

Pooja Omprakash - Kuchipudi

Priya Rajendren - Bharathanatyam

Radhika Gurumurthy - Bharathanatyam

Swathi Maddali - Carnatic Vocal

Tejas Karnati - Hindustani Vocal

 

Class of 2012

Dharashree Panda - Odissi

Gowthamy Venkidasubramonian - Bharathanatyam

Malika Chatlapalli - Kuchipudi

Nathan Rowley - Drums

Nitin Chidambaram - Mridangam

Saloney Arora - Kathak

Sanjeet Ganjam - Hindustani Vocal

Satchith Harve - Keyboard

Shelley Chinnan - Hindustani Vocal

Shwetha Maddur - Carnatic Vocal / Violin

Sohum Bhatt - Harmonium

Sonal Joshi - Hindustani Vocal

Vishrut Srivastava - Hindustani Vocal / Harmonium / Naal / Tabla

Yadavan Varatharajah - Tabla

 

Class of 2011

Anoop Gopal - Violin

Bhajanpreet Kohli - Tabla

Bharat Murali - Carnatic Violin

Kamya Sankar - Carnatic Vocal

Neha Khandhadia - Bharathanatyam

Prashant Singh - Hindustani Vocal

Tejash Patel - Tabla

 

Class of 2010

Chandrika Dattathri - Carnatic Vocal

Hari Sivakumar - Mridangam / Ghatam / Tabla

Prakash Venkatraman - Mridangam / Ghatam

Sairam Sundaresan - Hindustani Vocal / Keyboard

Sathish Mohan - Bharathanatyam / Carnatic / Hindustani Vocal

Suresh Mohan - Bharathanatyam / Keyboard / Carnatic / Hindustani Vocal

 

Pre-2010 Grads

Amit Sawant

Amritha Rammohan

Angad Singh

Aniket Joshi

Ashish Deshpande

Chaitanya Sampara

Divya Srinivasan

Himabindu Nandivada

Jaganath Chandrasekar

John Churchville

Malavika Chandra

Manoj Rajagopalan

Nandakumar Vasudevan

Neela Moorty

Nidhip Patel

Prashant Chandrasekhar

Prashanth Gururaja

Preethi Subramanian

Ravi Subramanian

Rukmini Sivaraman

Rushyal Shyamraj

Ruthvick Divecha

Satish Kumar

Shankar Subramanian

Shruti Kasetty

Shrutivandana Sharma

Shweta Bhat

Srikanth Balaji

Sriram Ravi

Sudha Natarajan

Suparna Mandal

Swapnaa Jayaraman

Sweta Iyer

Uditi Vyas

Unnikrishnan Jayakumar

Vaishno Dasika

Vijaya Venki

Yash Somnay

bottom of page